Bedre bundlinje

Sidder du med spørgsmålet: Hvilken strategi skal jeg vælge?


Man kan tale om valget mellem en effektiviseringsstrategi, en fornyelsesstrategi og en vækststrategi.

I perioder, hvor der i nogle sektorer ikke er rådighed over kvalificeret arbejdskraft i ønsket omfang, kan det være nødvendigt at udskifte den hidtidige vækststrategi med en effektiviseringsstrategi.


Nu bør vi arbejde med at få en bedre bundlinje med den samme omsætning.


Her arbejder vi med 3 indsatsområder:

- Kundepleje, som er samspillet mellem virksomhedens konkurrenceparametre og kunderne.

- Relationer, som er samspillet mellem organisationen og kunderne.

- HR, som bl.a. omfatter organisationens kompetencer, agilitet og udviklingsmuligheder.


For at kunne optimere vores kundepleje, skal vi se på vores virksomhed med kundernes øjne. Hvad har de behov for? Hvad skaber værdi for dem? Og så indrette vores arbejdsgange efter det. Med en effektiv ordrebehandling og en effektiv logistik kan vi måske forbedre leveringstiderne og mindske omkostningerne.


Processen starter med salgsplanlægningen. Alt for mange virksomheder har ikke en gennemtænkt segmentering af deres marked. Med en segmentering deler vi markedet op i forskellige kundegrupper. Dermed har vi mulighed for at servicere dem forskelligt, alt efter deres behov. Vi har også mulighed for at målrette vores salgsindsats mod den kundegruppe, som sætter størst pris på netop vores specielle kompetencer. Det er med andre ord ikke særlig hensigtsmæssigt at overlade det til sælgerne selv at finde deres kundeemner. Med en grundig segmentering kan salgsledelsen opliste alle kundeemnerne og lægge dem i CRM-systemet. Så er der styr på kundekontakten, også når en sælger forlader virksomheden.


Relationerne mellem organisationen og kunderne handler om samarbejde og kommunikation. I hvilken grad er vores medarbejdere kundeorienterede? Når vi befinder os i en effektiviseringssituation, har vi sandsynligvis behov for at forbedre kendskabet til kundernes behov. Tal med dem. Spørg dem. Lav aftaler om hvordan samarbejdet skal foregå.


Endelig er der organisationens kompetencer. I effektiviseringssituationen skal vi se på uddannelse og udvikling af organisationen. Når du hæver ambitionsniveauet, må du også hæve kompetenceniveauet. Vi skal se på muligheden for at give mere medansvar til medarbejderne, så de netop tager ansvar, så vi kan fastholde de bedste medarbejdere, og så vi bliver en attraktiv virksomhed for markedets dygtigste ansøgere.


Hos 100 PLUS kan vi bistå med at udforme strategien. Vi kan analysere hvor god virksomheden er på de afgørende konkurrenceparametre. Og vi kan træne ledelse og organisation i en mere resultatgivende adfærd.


Værdien i et samarbejde vil for dig være udformningen af en sammenhængende indsatsplan samt rådighed over en erfaren, ekstern ressource, der kan supplere ledelsen i udviklingen.


Lad os tage en uforpligtende snak om dine udfordringer. Derefter booker vi et strategimøde. Ring til mig på mobil 30 33 81 83 eller skriv til olebuch@100plus.dk. .