Etablering på internationale markeder?
100 PLUS er den danske partner i det internationale samarbejde CBBC, Cross-Border Business Consultants. Samarbejdet har til formål at hjælpe virksomheder i ét land med at etablere sig, eller at udvikle igangværende aktiviteter, i et andet land.


Vores ydelser kan f.eks. være forundersøgelser før opstart af eksport, som:

- Prisniveau

- Konkurrentanalyse

- Beskrivelse af tekniske vilkår

- Beskrivelse af salgskulturelle vilkår

- Udarbejdelse af salgsplan og -budget

- Oplistning af konkrete kundeemner

- Kontakt til konkrete kundeemner

- Opstart af direkte salg

Der kan også være tale om at vi finder konkrete leverandører til dig.


100 PLUS er desuden partner i den internationale organisation IPTER, om omfatter mere end 50 rekrutteringsspecialister på 6 kontinenter. Dermed kan vi også bistå med opbygning af din nye organisation i en evt. ny afdeling i andre lande.


Partnerne i CBBC er alle meget erfarne og veletablerede konsulentvirksomheder, som kender deres land, sprog og kultur. Derfor kan vi tilbyde en både effektiv og økonomisk optimal løsning på dine internationale ambitioner.


Forud for aktiveringen af vores kontaktnet i CBBC ligger en grundig drøftelse af din virksomheds parathed til eksport, samt hvilke lande der umiddelbart er mest interessante. Derefter udarbejder vi en beskrivelse af opgaven til vores CBBC-partner i det/de konkrete lande. Derefter kan partneren udarbejde et løsningsforslag med prisoplæg.


Gennemførelsen af ovenstående forarbejde, samt den efterfølgende opfølgning, sker ved indgåelse af en årsaftale for LederSparring. Aftalens pris afhænger af opgavens omfang mere end af virksomhedens størrelse, se her (LederSparring - 100-plus).


Tag kontakt for at høre nærmere.

TLF.: 3033 8183