LEAN og optimeringHar I et ønske om at udvikle produktion eller administrative processer, tilbyder vi følgende:

- Foranalyser

- Værdistrømsanalyse

- Træne jeres medarbejdere og indarbejde LEAN i delafsnit eller hele organisationen

- Tids- og metodestudier


Foranalysen bruges til at finde muligheder for optimering af jeres processer, samt udarbejde et tilbud på et evt. fremtidigt samarbejde.


Værdistrømsanalyse bruges til bl.a. at identificerer spild i processerne både i produktion og administration. Når spild er fjernet, kan der arbejdes med flowet i virksomheden, og ikke værdiskabende spild fjernes.


LEAN er at arbejde med, at gøre tingene smartere. Der arbejdes bl.a. med 5S (orden og ryddelighed), 7 spildtyper, KAIZEN (løbende forbedriner) mm. Er i allerede i gang, men trænger til et ekstra skub, kan vi fortsætte her. Skal I igang, laves en plan for at sikre at målet nås, og at LEAN forankres i organisationen.


Tids- og metodestudier sikrer et korrekt tidsgrundlag, således at der planlægges udfra korrekte termer. For at lave et tidsstudie, kan det være nødvendigt først at lave nogle metodeforbedringer, for at sikre at der produceres udfra ”bedste metoder”.

(Værdistrømsanalyse med forbedringstiltag)TLF.: 3033 8183