Optimering af arbejdsgangeHvorfor benytte 100 PLUS i forbindelse med optimering af arbejdsgange?

Vi brænder for at skabe forbedring på bundlinjen gennem involvering. Vi hjælper dig ved at se optimeringsmuligheder både i administration og produktion samt arbejder med motivering af den enkelte eller teams.


I forbindelse med optimering af arbejdsgange arbejder vi indenfor følgende områder:

- Produktionsoptimering

- Planlægningsoptimering

- LEAN


Det som der foregår, skal være værdiskabende = bundlinje indtjening. Vi finder hurtigt forbedringstiltag og skaber et overblik over, hvordan der kan effektiviseres, og hvordan et forløb kan gennemføres. Der opsættes mål, og der følges op, så vi sikrer, at der hele tiden er fremgang og forankring af projekterne. Dette svarer til P=plan, D=do, C=check, A=act.


Der arbejdes ud fra principper om tiltagene skal være:

- Specifikke

- Målbare

- Accepterede

- Realistiske

- Tidsfastsatte


Gevinsten ved at have styr på produktionsgrundlaget

Nedenstående er der nogle punkter som vi kan arbejde med, for at sikre at produktionen kører optimalt. Vi opsætter målinger, og laver analyser, som I efterfølgende kan arbejde videre med.


Gevinsten ved at have styr på produktionsgrundlaget er, at der kan udarbejdes data og følgende processer kan forbedres:

- OEE – kapacitetsudnyttelse

- Driftsstopanalyse

- Systematisk vedligehold

- Kassation og ombearbejdning

- Flyt flaskehalse

- Arbejdspladsindretning

- Vare-flow

- Papir rutiner, gør vi det smart?

- Arbejdsstudie – metodestudie – ur-studie

- Et hensigtsmæssigt normtidsgrundlag giver effektiv arbejdstid, et grundlag for at planlægge

produktions output korrekt og mulighed for at optimere produktionen korrekt


Gevinsten ved LEAN

Vi tager os af små til mellemstore virksomheder. LEAN fungerer godt i alle typer af virksomheder og alle størrelser, men det er vores indtryk, at LEAN fungerer specielt godt i de mindre til mellemstore virksomheder (større virksomheder har oftest deres egen LEAN afdeling).


I arbejdet med LEAN, vil der sættes fokus på følgende parametre:

- Stor reduktion af gennemløbstid – op til 40%

- Værdi for kunden – vi arbejder med hvad der er værdiskabende, og hvor vi kan fjerne ikke-

værdiskabende tid/processer

- 5S – orden, ryddelighed og forankring

- Fjernelse af spild – 7 spildtyper

- Forbedringskultur – Kaizen

- SOP – samme proces hver gang

- Gennemskueligt arbejdsflow

- Tavlemøder – synliggørelse af problemstillinger – god overlevering

- Klar målsætning – synlige KPI

(Kaizen-tavle til løbende forbedringer)Vigtigt, hvis I tager konsulenter ind:

- I skal tage stilling til, hvad målet med produktionsoptimering og LEAN er for jer?

- Hvorfor er det nødvendigt?

- Hvad er udfordringen for, at det ikke bliver en succes?

- Og hvilke tidshorisonter er der?

- Er alle – topledelse, ledelse og medarbejdere med på rejsen?

- Har I ”en brændende platform”?


Det er et ”must” at medarbejderne involveres. Dine medarbejder ved hvor ”guldet findes”. De kender til problemstillingerne, de kender oftest de 7 spildtyper, hvor de findes og hvordan de kan bidrage med at fjerne dem. Medarbejderne skal leve sig ind i den forandringskultur som virksomheden arbejder på at skabe, det kræver involvering for at skabe den rette motivation på alle niveauer. Tanker er at lederne arbejder sammen med deres medarbejdere for at det bliver en kultur som ”strømmer” igennem hele virksomheden. Ledelsen skal være synlig og have fokus på mål og retning. Medarbejderne skal kunne forstå, hvad de får ud af at arbejde med LEAN og produktions-optimering. What’s in it for me? Produktionsoptimering er en proces hvor dine medarbejdere skal tænke anderledes og opleve en forståelse af at optimering er ikke altid at være hurtigere, men at arbejde mere fornuftigt, og sikkerheds- og arbejdsmiljø forsvarligt. LEAN er ikke at løbe stærkere men at fjerne det, som kunden ikke ønsker at betale for.


"Work Smarter Not Harder"


Er I på vej ud på en forbedringsrejse, så kontakt os og hør mere.TLF.: 3033 8183