Analyser der synliggør udviklingsområderne100 PLUS har udviklet en række analyseværktøjer, som synliggør virksomhedens potentielle udviklingsområder samt basis for vækst.


Forretningsanalysen anvender du, når du ønsker en grundig analyse af ledergruppens opfattelse af virksomhedens aktuelle konkurrenceevne. Resultatet af analysen synliggør, på hvilke områder virksomheden har et solidt grundlag for vækst. Og den synliggør, hvor der skal sættes ind med initiativer for at forbedre konkurrencestyrken, samt i hvilken prioriteret rækkefølge dette bør ske.


Værdien i Identitetsanalysen ligger i et detaljeret kendskab til omgivelsernes syn på din virksomhed. Først når du har dét, har du mulighed for at fokusere på indsatser, som giver en positiv respons. Analysen består af en ledergruppe-, en medarbejdergruppe- og en kundegruppeanalyse.


Trivsel opstår, når forventninger indfries. Med gennemførelsen af trivselsanalysen får du etableret et åbent og accepteret grundlag for drøftelser og beslutninger omkring trivsel, kommunikation, effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden.


Vurdering af menneskers potentiale

Succesfulde medarbejdere er den mest værdifulde ressource enhver virksomhed har. Præcis udvælgelse, udvikling og fremme af dine medarbejdere er nøglen til at udvikle nye muligheder og til at sikre vedvarende fælles succes. Pålidelige data er det afgørende grundlag for alle succesfulde, værdiskabende HR udviklingstiltag. For pålideligt at kunne måle det aktuelle niveau af de egenskaber, der er mest relevante for succes, anvender vi målesystemet DNLA – The Discovery of Natural Latent Abilities. Se også her.


​Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vores analyser kan hjælpe din virksomhed!


- Eller TEST analyserne selv herTLF.: 3033 8183