LederSparringUdviklingsforløb med handlingsplan og opfølgning

Mindre og mellemstore, ejerledede virksomheder har ofte behov for ekstern sparring. Dels for at blive udfordret på virksomhedens udvikling, dels for at få assistance til at få ting gjort og til at holde retningen. Det er til sådanne virksomheder vi har udviklet konceptet LederSparring.


Et LederSparring-forløb indledes med et strategimøde, som varer 3-4 timer. Her får vi bearbejdet virksomhedens ønsker for fremtidig udvikling, og vi får oplistet hvad der skal gøres mere af, og hvad der evt. skal gøres mindre af for at komme i den ønskede retning.

Der kan også være tale om, at vi forinden gennemfører en forretningsanalyse. Denne munder ud i en prioriteret handlingsplan, som vi tager udgangspunkt i.


Vi holder månedlige sparringmøder. På møderne drøfter vi dels dine daglige udfordringer, dels arbejder vi med de opgaver, som skal bringe virksomheden videre. Hver gang aftaler vi, hvad vi skal arbejde med inden næste møde, og hvad vi skal arbejde med på næste møde. Udviklingskonsulenten sørger for at tage referat og at holde den røde tråd i arbejdet.

Priser er excl. moms

Forretningsanalyse (FA) og strategimøde afregnes separat, såfremt du ikke efterfølgende ønsker at indgå en årsaftale. Indgås en årsaftale, vil årsprisen være inklusive forretningsanalyse og strategimøde. Det vil sige, at du som kunde kan beslutte dig i to trin. Først kan vi gennemføre en forretningsanalyse samt et strategimøde.


Efter strategimødet kan du så beslutte dig for at indgå en årsaftale med henblik på at få månedlig sparring til at gennemføre handlingsplanen. Dermed faktureres du kun årsprisen.


100 PLUS har mere end 25 års erfaring med udvikling af virksomheder og medarbejdere. ​


Tag kontakt og hør nærmere her.


"Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi skabte dem med”

Albert Einstein.TLF.: 3033 8183