Udviklingsforløb med handlingsplan og opfølgning

Mindre, ejerledede virksomheder, som regel med få eller ingen mellemledere, har ofte behov for ekstern sparring. Dels for at blive udfordret på virksomhedens udvikling, dels for at få assistance til at få ting gjort og til at holde retningen. 

Sådanne virksomheder kan med fordel indgå i et LederSparring-forløb.

Et udviklingsforløb begynder med et strategimøde.
Her starter vi med at formulere visionen. 
Med udgangspunkt i virksomhedens situation, ejerlederens alder mv. drøfter vi de mulige scenarier som f.eks.: 

Ønsker du at ….

  • vækste omsætningen? 
  • give sig i kast med en ny kundegruppe?
  • udvide antallet af medarbejdere, eller det modsatte?
  • forberede generationsskifte?
  • forberede indsættelsen af en professionel bestyrelse?
  • øge indtjeningen via en effektiviseringsstrategi?
  • forbedre din markedsandel via en fornyelsesstrategi?
  • øge salget til en eller flere af de nuværende kundegrupper via en vækststrategi?

Vi brainstormer på hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, og hvilke udfordringer der er ved at følge de forskellige spor. Med andre ord: Hvor skal vi ændre virksomheden?

Et nøglebegreb for os alle er tid. Havde vi blot tid nok, ville alt sikkert være lettere.
Men tiden er begrænset. Derfor skal vi i dybden med hvordan vi anvender vores tid.
Hvad kan du overlade til andre, for dermed at få mere tid til at lede virksomheden i den nye retning?

Vi holder månedlige sparringmøder. På møderne drøfter vi dels dine daglige udfordringer,
dels arbejder vi med de opgaver, som skal bringe virksomheden videre.
Hver gang aftaler vi, hvad vi hver især skal arbejde med inden næste møde, og hvad vi skal arbejde med på næste møde. Udviklingskonsulenten sørger for at tage referat og at holde den røde tråd i arbejdet.
 

Book et møde