AAEN A/S Rådgivende Ingeniører

Udfordring:

Dette rådgivende ingeniørfirma, AAEN A/S Rådgivende Ingeniører, har opbygget en sund og god virksomhed, som er velanskrevet i branchen. Grundlæggeren har i alle årene selv fundet alle kunderne i sit personlige netværk. Det er tiden nu løbet fra, og han evner ikke at oplære sine folk til mere selvstændighed og især salgsindsats. Man savner også kortlægning af markedsmulighederne samt HR-rutiner omkring trivsel og organisationsudvikling.

Indsats:

Over en periode gennemføres afklaring af vision og strategi samt definering af målgrupper. Leder- og sælgertræning sikrer planernes gennemførelse. Efterfølgende gennemføres forskellige arrangementer som sikrer forankringen i organisationen, bl.a. partnerseminarer, workshops omkring og valg af ydelser og teknologier. For yderligere at sikre, at virksomheden udvikler sig i den retning, som medarbejderne ønsker det, gennemføres en trivsels-/organisationsanalyse med efterfølgende trivselsprojekter. Endvidere indføres værdibaseret målstyring. I dag er det medarbejderne, der finder de nye kunder, hvilket har sikret virksomhedens fremtid. Hvert andet år gennemfører ledergruppen en forretningsanalyse, dels med henblik på at tage temperaturen på konkurrenceevnen, dels for at få en prioriteret handlingsplan for udviklingen af organisationen.