Ny spændende opgave for CBBC i Baltikum

En stor dansk virksomhed ønsker at få kortlagt markedsmulighederne i de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Virksomheden producerer landbrugsmaskiner. Virksomheden, som er markedsledende på flere europæiske markeder, ønsker nu en målrettet vækststrategi for denne region. Virksomheden vil bl.a. kende markedsstørrelsen og salgskanalerne for deres produkter. Derudover skal vi afdække hvilke organisationer, som skal bearbejdes, ligesom forslag til markedsføring og branding skal udarbejdes. Opgaven udføres af CBBC-partnerne i Litauen og Letland med den danske partner 100 PLUS s...