5 gode råd til bedre bundlinje

Står du overfor behovet for en bedre bundlinje, så er der flere basale forhold, som skal have et sundhedstjek. I første omgang er det strategien, det er måden strategien udleves på, og det er evnen til at leve op til kundernes krav.

1. Bevidst valg af strategi
Hvordan ser vores situation ud i forhold til markedssituationen? Er der plads til vækst i afsætningen? Har vi forudsætningerne for vækst? Kan vi finde personalet til mere afsætning, så vi ikke svigter på afgørende punkter?
Eller har vi udnyttet kapaciteten godt og vel, og måske stadig tjener for lidt? I det tilfælde kan vi ikke sælge os til en bedre økonomi. Tværtimod, den vil kun blive værre. Der er behov for et grundigt eftersyn af procedurer, arbejdsgange, primære kundegrupper, salgsindsats mv. Altså en effektiviseringsstrategi.
Er vi fulgt med udviklingen, eller er det gamle stadig bedst? Udviklingen går lynhurtig nu om dage. Besidder produkterne de teknologier, som markedet forventer? Er processerne digitaliseret i muligt omfang? Er produktudviklingen underkastet simplimise-tankegangen? Altså en simplificering i udviklingsfasen med færre enkeltdele, lavere lageromkostninger, lavere omkostninger til produktvedligeholdelse mv. til følge? Her taler vi om en fornyelsesstrategi.


2. Optimal målgruppe, bevidst valg af segment
Har vi bevidst valgt en kundegruppe, hvis krav matcher vores spidskompetencer?
Kan kapaciteten, kompetencerne, servicen og kvalitetsniveauet leve op til kravene, samtidig med at I holder en fornuftig bundlinje?


3. Hav klare kriterier for hvilken type opgaver der siges ja tak og nej tak til.
Mange virksomheder har svært med at følge med efterspørgslen. Samtidig ser vi, at alt for mange har røde bundlinjer. Det er brandærgerligt i en tid, hvor der er nok at lave. I sådan en situation er det absolut nødvendigt at have en klar strategi for, hvilken type opgaver der skal siges ja tak til, og hvilke der skal siges nej tak til. Når der er for meget at lave, er det dig der har muligheden for at vælge til og fra.


4. Arbejdsgange, ressourcer og spildtid
Gennemgå dine procedurer minutiøst. Hvor er der spildtid eller ressourcer at hente?
Har alle selvdisciplin til at arbejde med sortering, standardisering og systematisering? Sætter kunden pris på de ting vi gør? Har alle arbejdsopgaverne og processerne til hensigt at skabe værdi for kunderne?


5. Servicekoncept for små og store kunder
Hvordan ser servicekoncepterne ud? Store kunder forventer individuel service, ellers forlader de dig. Har vi et individuelt, aftalt servicekoncept for hver enkelt storkunde?
Små kunder skal behandles rationelt, ellers kan man ikke tjene penge på dem. Problemet er blot, at små kunder ikke har mange specialister ansat. Derfor er de nødt til at trække på viden fra leverandørerne. Og det koster. Er systemerne og procedurerne indrettet således, at kunderne i vid udstrækning kan betjene sig selv i købssituationen?


Der er selvfølgelig mange andre faktorer end de her beskrevne, som har indflydelse på resultatet. Jeg ville dog starte med ovennævnte. I mange tilfælde koster det kun tidsindsats at dreje på disse håndtag. Læs mere i artiklerne her. Lad os drikke en kop kaffe sammen, og drøfte din udfordringer og mål. Det koster ikke andet end kaffen!