Aktivering af organisationens latente potentiale

Mange virksomheder er stærkt udfordret på at rekruttere de fornødne kompetencer til de opgaver, som de potentielt har mulighed for at udføre for deres kunder. Nogle virksomhedsledere fortæller mig, at de undlader opsøgende salg, simpelthen fordi de ikke vil kunne skaffe tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft til at udføre ordrerne.

Denne situation kan der imidlertid i et vist omfang rådes bod på. Som Dalgas sagde det: ”Hvad udad tabes, må indad vindes”.

Med den rigtige analyse kan det naturlige, latente potentiale hos medarbejdere og ledere synliggøres, og derefter aktiveres og udvikles. Og så kan udviklingen endda måles og dokumenteres!

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, udfordringer og mål. Det vil i mange tilfælde kunne gøres med en forretningsanalyse. Den vil vise, hvor udfordringerne er størst. Er det f.eks. i salg eller ledelse, så vil vi kunne analysere disse områder specifikt og dermed sætte ind med en målrettet udvikling.

Og der er virkelig noget at hente! Ud over at organisationen udnytter flere af sine latente kompetencer, så er det erfaringsmæssigt muligt at opnå op til 25% bedre udnyttelse af HR-ressourcerne gennem en proces med løbende udvikling og forbedring, systematisk individuel HR-udvikling, og gennem den mest effektive udnyttelse af budgettet til HR-udvikling og uddannelse.

Gallup HR Engagement Index klassificerer medarbejdere i tre grupper:

Medarbejdere med en høj grad af følelsesmæssigt engagement:
- De er top-yderne i din organisation
- Deres motivation til at opnå resultater, deres jobtilfredshed og deres produktivitet er på højeste niveau
- De har et fremragende potentiale for præstation og for udvikling

Medarbejdere med et middel niveau af følelsesmæssig engagement:
- Disse er dine "almindelige" medarbejdere - ikke dårligt, men der er stadig plads til forbedringer!
- Deres motivation til at opnå resultater, deres jobtilfredshed og deres produktivitet er på et jævnt niveau
- De har gode muligheder for præstation og udvikling - men sætter ikke alt ind i deres daglige arbejde. Omkring en tredjedel af dette potentiale forbliver uudnyttet

Medarbejdere med et lavt niveau af følelsesmæssigt engagement:
- Disse er dine "kritiske" medarbejdere. Mange af dem har endda allerede afleveret deres "indre opsigelse"
- Deres motivation til at opnå resultater, deres jobtilfredshed og deres produktivitet er meget lav
- For nærværende har de næsten intet potentiale for præstation og udvikling
- Såfremt afgørende problemstillinger løses, kan det potentiale, som generelt er til stede, igen bringes til at blomstre (f.eks. gennem ændringer i arbejdsmiljøet, gennem tildeling af nye opgaver eller gennem en ændring af lederskabet)

Resultaterne opnås via en forbedret integrering af medarbejdere gennem individuel, situationsbestemt ledelse og gennem øget gensidig tillid og samarbejde. Skift adfærd og tankegang, og bliv den bedste i branches til at aktivere latent potentiale!

Lad os tage en uforpligtende snak om dine udfordringer. Derefter booker vi et strategimøde. Ring til mig på mobil tel:30338183 eller skriv til olebuch@100plus.dk.