OSK-ShipTech A/S

Udfordring:

Hos dette maritime arkitekt- og rådgivende ingeniørfirma, OSK-ShipTech A/S, skaffer toplederen rigeligt med opgaver til sine medarbejdere. Men han har ikke overskud til at fokusere på trivsel eller på initiering af interne processer omkring kvalitet, effektivitet og kommunikation, hvilket er nødvendigt for at sikre organisationens fortsatte konkurrenceevne. Hos kunden er der et dusin nøglekundeansvarlige, som alle har store kunder. Man er helt afhængig af relationsopbygning, idet man har kunderne i mange år.

Indsats:

En forretningsanalyse afdækker og prioriterer indsatsområderne, og der gennemføres sælgertræningsforløb samt trivsels-/organisationsanalyse med efterfølgende workshop og nedsættelse af arbejdsgrupper. Disse grupper udarbejdede konstruktive forslag til sikring af kvalitet, effektiv og produktivitets-fremmende kommunikation afdelingerne imellem. Projekterne iværksættes løbende, og grupperne fortsætter deres arbejde med implementering og videre udvikling af interne processer.