Har virksomheden en nedskrevet salgsproces? Er der sammenhæng mellem virksomhedens budget og salgsprocessen?

Er der sat mål for de forskellige trin i salgstragten, f.eks.: Hvad er salgsbudgettet pr. måned og pr. sælger? Hvor mange møder skal der bookes? Hvor mange opkald skal der gennemføres for at booke møderne?

Hvor mange kundeemner skal vi dermed have i målgruppen? 

Kender I jeres hitrater i de forskellige led i processen?

  • Vi påviser, hvorfor din aktuelle salgsproces ikke virker, og vi forenkler salgsledelsesprocessen
  • Vi finder dine fremtidige differentieringsparametre
  • Vi udarbejder en plan, som vil øge dit salg
  • Vi rådgiver om, og implementerer værktøjer, som vil lette og fremme sælgernes arbejde
  • Vi udstyrer dit team med kompetencer og tekniker som virker, og ikke blot ser pæne ud

Book et møde