Vognfabrik: LederSparring. Strategi, beskrivelse og optimering af procedurer, HR-politik, segmentering

Værktøjs- og Maskinfabrik: LederSparring. Strategi, udvikling af organsiation, processer, ledelse og salg både nationalt og internationalt

Maskinfabrik: LederSparring. Strategi, vækstplan

Rustfri stålbeholderproducent: LederSparring. Strategi, vækstplan, international ekspansion

Producent af løftegrej: LederSparring. Strategi, vækstplan, international ekspansion

Spansk producent af udstyr til lastvogne mv.: Market entry service i Danmark