StrategimødetEt udviklingsforløb begynder med et strategimøde.


Her starter vi med at formulere visionen. Med udgangspunkt i virksomhedens situation, ejerlederens alder mv. drøfter vi de mulige scenarier som f.eks.:


Ønsker du at ....

- vækste omsætningen?

- give sig i kast med en ny kundegruppe?

- udvide antallet af medarbejdere, eller det modsatte?

- forberede generationsskifte?

- forberede indsættelsen af en professionel bestyrelse?

- øge indtjeningen via en effektiviseringsstrategi?

- forbedre din markedsandel via en fornyelsesstrategi?

- øge salget til en eller flere af de nuværende kundegrupper via en vækststrategi?


Vi brainstormer på hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, og hvilke udfordringer der er ved at følge de forskellige spor. Med andre ord: Hvor skal vi ændre virksomheden?


Et nøglebegreb for os alle er tid. Havde vi blot tid nok, ville alt sikkert være lettere.

Men tiden er begrænset. Derfor skal vi i dybden med hvordan vi anvender vores tid.

Hvad kan du overlade til andre, for dermed at få mere tid til at lede virksomheden i den nye retning?


Ved afslutningen af strategimødet kan såvel du som konsulenten tage stilling til, om det vil give god mening at indlede et 12-måneders udviklingsforløb (LederSparring), hvor du få sparring og støtte til at gennemføre de nye tiltag.

TLF.: 3033 8183